Jimmy Huang
2018/08/16 加入
編修歌曲第 4 名 編修歌詞第 4 名 分享到 Facebook
已收藏 32 已貢獻
繼續愛高雄
Kè-sio̍k ài Ko-hiông
陳明章
編修進度: 100%
阿湯伯的眼淚
A-thng-peh ê ba̍k-sái
樂生那卡西-楊友仁
編修進度: 100%
翹腳髯嘴鬚
Khiau-kha lián tshuì-tshiu
方順吉/方宥心/蕭玉芬
編修進度: 100%
緩緩愛
Khuann-khuann-à ài
江惠儀
編修進度: 100%
歌仔戲
Kua-á-hì
董事長
編修進度: 100%
得到我的愛
Tit tio̍h guá ê ài
江惠儀
編修進度: 100%
速配
sù-phuè
江惠儀
編修進度: 100%
露螺
Lōo-lê
江惠儀
編修進度: 100%
彼眠紅的花
Hit-mî âng ê hue
江惠儀
編修進度: 100%
思念的海岸
Su-liām ê hái-huānn
喬幼
編修進度: 100%
女人的一生
Lú-jîn ê it-sing
喬幼
編修進度: 100%