分享

思念的海岸

思念的海岸

思念的海岸

Su-liām ê hái-huānn

演唱人:喬幼

作曲人:石國人

作詞人:石國人

全漢編修人: Jimmy Huang (10) 蔡雅菁 (1)

全羅編修人: Jimmy Huang (10) Justin Richard Leung (7) 蔡雅菁 (1)

 • │捧著阮心肝 思念對面看

  捀著阮心肝 思念對面看

  Phâng-tio̍h gún sim-kuann, su-liām tuì-bīn khuànn

 • │又擱來到 傷心的海岸

  又閣來到 傷心的海岸

  Iū-koh lâi kàu, siong-sim ê hái-huānn

 • │問你甘知影 人在想你啦

  問你敢知影 人咧想你啦

  Mn̄g lí kám tsai-iánn, lâng teh siūnn lí lah

 • │感情線用阮性命 連相偎

  感情線用阮性命 連相倚

  Kám-tsîng suànn iōng gún sìnn-miā, liâm sio-uá

 • --

  -

  -

 • │愛你的心大聲喊 叫你的名

  愛你的心大聲喝 叫你的名

  Ài lí ê sim tuā-siann huah, kiò lí ê miâ

 • │煞來輸乎目睭內的落雨聲

  煞來輸予目睭內的落雨聲

  Suah lâi su hōo ba̍k-tsiu lāi ê lo̍h-hōo siann

 • │陣陣風將夢吹散 阮孤單影

  陣陣風將夢吹散 阮孤單影

  Tsūn-tsūn hong tsiong bāng tshue suànn, gún koo-tuann iánn

 • │無情海湧趕抹開 愛你的我

  無情海湧趕袂開 愛你的我

  Bô-tsîng hái-íng kuánn buē khui, ài lí ê guá

 • │你的名刻阮心肝

  你的名刻阮心肝

  Lí ê miâ khik gún sim-kuann

 • │也等在這

  也等佇遮

  Iā tán tī tsia