分享

人生舞台

人生舞台

人生舞台

jîn-sing-bú-tâi

演唱人:翁立友

作曲人:林久登、楚陽

作詞人:林久登、楚陽

全漢編修人: W.b. Chen (60)

全羅編修人: W.b. Chen (60)

 • |我惦在 美麗燦爛的舞台

  我踮在 美麗燦爛的舞臺

  guá tiàm-tsāi, bí-lē tshàn-lān ê bú-tâi

 • |我期待 有你掌聲喝采

  我期待 有你掌聲喝采

  guá kî-thāi, ū lí tsiáng-siann hat-tshái

 • |用歌聲 感動你的愛

  用歌聲 感動你的愛

  iōng kua-siann, kám-tōng lí ê ài

 • |用真情 感受有你的所在

  用真情 感受有你的所在

  iōng tsin-tsîng, kám-siū ū lí ê sóo-tsāi

 • |我惦在 人情冷暖的藝界

  我踮在 人情冷暖的藝界

  guá tiàm-tsāi, jîn-tsîng líng-luán ê gē-kài

 • |我感謝 有你貼心關懷

  我感謝 有你貼心關懷

  guá kám-siā, ū lí tah-sim kuan-huâi

 • |唱出阮 心內的憂愁感慨

  唱出阮 心內的憂愁感慨

  tshiùnn-tshut gún, sim-lāi ê iu-tshiû kám-khài

 • |唱出咱 幸福希望未來

  唱出咱 幸福希望未來

  tshiùnn-tshut lán, hīng-hok hi-bāng bī-lâi

 • .

  .

 • |人生舞台 坎坎坷坷難免有阻礙

  人生舞臺 坎坎坷坷 難免有阻礙

  jîn-sing bú-tâi, khám-khám-khia̍t-khia̍t, lân-bián ū tsóo-gāi

 • |因為有你的愛 乎阮溫暖像大海

  因為有你的愛 予阮溫暖像大海

  in-uī ū lí ê ài, hōo gún un-luán tshiūnn tuā-hái

 • |人生的路 有你陪伴阮等待

  人生的路 有你陪伴阮等待

  jîn-sing ê lōo, ū lí puê-phuānn gún tán-thāi

 • .

  .

 • |我惦在 美麗燦爛的舞台

  我踮在 美麗燦爛的舞臺

  guá tiàm-tsāi, bí-lē tshàn-lān ê bú-tâi

 • |我期待 有你掌聲喝采

  我期待 有你掌聲喝采

  guá kî-thāi, ū lí tsiáng-siann hat-tshái

 • |用歌聲 感動你的愛

  用歌聲 感動你的愛

  iōng kua-siann, kám-tōng lí ê ài

 • |用真情 感受有你的所在

  用真情 感受有你的所在

  iōng tsin-tsîng, kám-siū ū lí ê sóo-tsāi

 • |我惦在 人情冷暖的藝界

  我踮在 人情冷暖的藝界

  guá tiàm-tsāi, jîn-tsîng líng-luán ê gē-kài

 • |我感謝 有你貼心關懷

  我感謝 有你貼心關懷

  guá kám-siā, ū lí tah-sim kuan-huâi

 • |唱出阮 心內的憂愁感慨

  唱出阮 心內的憂愁感慨

  tshiùnn-tshut gún, sim-lāi ê iu-tshiû kám-khài

 • |唱出咱 幸福希望未來

  唱出咱 幸福希望未來

  tshiùnn-tshut lán, hīng-hok hi-bāng bī-lâi

 • .

  .

 • 人生舞台 坎坎坷坷難免有阻礙

  人生舞臺 坎坎坷坷 難免有阻礙

  jîn-sing bú-tâi, khám-khám-khia̍t-khia̍t, lân-bián ū tsóo-gāi

 • 因為有你的愛 乎阮溫暖像大海

  因為有你的愛 予阮溫暖像大海

  in-uī ū lí ê ài, hōo gún un-luán tshiūnn tuā-hái

 • 人生的路 有你陪伴阮等待

  人生的路 有你陪伴阮等待

  jîn-sing ê lōo, ū lí puê-phuānn gún tán-thāi

 • .

  .

 • 人生舞台 坎坎坷坷難免有阻礙

  人生舞臺 坎坎坷坷 難免有阻礙

  jîn-sing bú-tâi, khám-khám-khia̍t-khia̍t, lân-bián ū tsóo-gāi

 • 因為有你的愛 乎阮溫暖像大海

  因為有你的愛 予阮溫暖像大海

  in-uī ū lí ê ài, hōo gún un-luán tshiūnn tuā-hái

 • 人生的路 有你陪伴阮等待

  人生的路 有你陪伴阮等待

  jîn-sing ê lōo, ū lí puê-phuānn gún tán-thāi

 • 人生的路 有你陪伴阮等待

  人生的路 有你陪伴阮等待

  jîn-sing ê lōo, ū lí puê-phuānn gún tán-thāi