分享

可愛的馬

可愛的馬

可愛的馬

Khó-ài ê bé

演唱人:郭金發

作曲人:井野忠晴

作詞人:葉俊麟

全漢編修人: W.b. Chen (40)

全羅編修人: W.b. Chen (40)

 • │作陣也已經五年 今日也著愛分開

  做陣也已經五年 今日也著愛分開

  tsuè-tīn iā í-king gōo-nî, kim-ji̍t iā tio̍h-ài hun-khui

 • │手摸著心愛的馬呦 不覺珠淚滴

  手摸著心愛馬唷 不覺珠淚滴

  tshiú bong tio̍h sim-ài bé--ioh, put-kak tsu-luī tih

 • │啊 可愛的馬呀 乖乖聽人嘴

  啊~可愛馬 乖乖聽人喙

  ah~ khó-ài bé, kuai-kuai thiann lâng tshuì

 • │啊 可愛的馬呀 不通流珠淚啊

  啊~可愛馬啊 毋通流珠淚

  ah~ khó-ài bé--ah, m̄-thang lâu tsu-luī

 • │啊 不通流珠淚

  啊~毋通流珠淚

  ah~ m̄-thang lâu tsu-luī

 • │阮也猶原不甘離開 心頭像針塊威

  阮也猶原毋甘離開 心頭像針咧揻

  gún iā iu-guân m̄-kam lī-khui, sim-thâu tshiūnn tsiam teh ui

 • .

  .

 • │彼日也伴阮跑過 對面彼平小山崙

  彼日也伴阮跑過 對面彼爿小山崙

  hit ji̍t iā phuānn gún pháu kuè, tuì-bīn hit-pîng sió suann-lūn

 • │想起來像在面前 引人心憂悶

  想起來像在面前 引阮心憂悶

  siūnn--khí-lâi tshiūnn tsāi bīn-tsîng, ín gún sim iu-būn

 • │啊 可愛的馬呀 時常卡溫順

  啊~可愛馬 時常遮溫順

  ah~ khó-ài bé, sî-siông tsiah un-sūn

 • │啊 可愛的馬呀 時常思念阮

  啊~可愛馬啊 時常思念阮

  ah~ khó-ài bé--ah, sî-siông su-liām gún

 • │啊 時常思念阮

  啊~時常思念阮

  ah~ sî-siông su-liām gún

 • │原諒阮是為著生活 賣你來換飯吞

  原諒阮是為著生活 賣你來換飯吞

  guân-liōng gún sī uī-tio̍h sing-ua̍h, bē lí lâi uānn pn̄g thun

 • .

  .

 • │日頭也將近落西 不甘也著放伊去

  日頭也將近落西 毋甘也著放伊去

  ji̍t-thâu iā tsiong-kūn lo̍h-sai, m̄-kam iā tio̍h pàng i khì

 • │依賴著新的主人 不通心傷悲

  依賴著新的主人 毋通心傷悲

  i-nāi tio̍h sin ê tsú-lâng, m̄-thang sim siong-pi

 • │啊 可愛的馬啊 忍耐過日子

  啊~可愛馬啊 忍耐過日子

  ah~ khó-ài bé--ah, jím-nāi kuè ji̍t-tsí

 • │啊 可愛的馬啊 不通心稀微

  啊~可愛馬啊 毋通心稀微

  ah~ khó-ài bé--ah, m̄-thang sim hi-bî

 • │啊 不通心稀微

  啊~毋通心稀微

  ah~ m̄-thang sim hi-bî

 • │你若有聽人教示 人總會疼惜你

  你若有來聽人教示 人總會疼惜你

  lí nā ū lâi thiann lâng kà-sī, lâng tsóng ē thiànn-sioh lí