分享

港都夜雨

港都夜雨

港都夜雨

Káng-too iā-ú

演唱人:陳明章

作曲人:楊三郎

作詞人:呂傳梓

全漢編修人: W.b. Chen (30)

全羅編修人: W.b. Chen (30)

 • │今夜又是風雨微微 異鄉的都市

  今日又是風雨微微 異鄉的都市

  kim-ji̍t iū sī hong-ú bî-bî, ī-hiong ê too-tshī

 • │路燈青青照著水滴 引阮心悲意

  月光青青 照著水滴 引阮的悲意

  ge̍h-kng tshinn-tshinn, tsiò tio̍h tsuí-tih, ín-gún ê pi-ì

 • │青春男兒 不知自己 要行叨位去

  青春男兒 毋知自己 欲行佗位去

  tshing-tshun lâm-jî, m̄-tsai tsū-kí, beh kiânn tó-uī khì

 • │啊~漂流萬里 港都夜雨寂寞暝

  啊~漂流萬里 港都夜雨寂寞暝

  ah~ phiau-liû bān-lí, káng-too iā-ú tsi̍k-bo̍k mî

 • .

  .

 • │想起當時惦在船邊 講甲糖蜜甜

  想起當初 踮在船邊 講甲糖蜜甜

  siūnn-khí tong-tshoo tiàm-tsāi tsûn-pinn, kóng-kah thn̂g-bi̍t-tinn

 • │真正稀微你我情意 煞來拆分離

  真正稀微 你我情意 煞來拆分離

  tsin-tsiànn hi-bî, lí guá tsîng-ì, suah lâi thiah hun-lī

 • │不知何時會再相見 前情斷半字

  毋知何時 會再相見 前情斷半字

  m̄-tsai hô-sî, uē-tsài sann-kìnn, tsiân-tsîng tuān puànn jī

 • │啊~海風野味

  啊~海風野味

  ah~ hái-hong iá-bī

 • │港都夜雨落抹離

  港都夜雨落袂離

  káng-too iā-ú lo̍h bē-lī

 • .

  .

 • │海風冷冷吹痛胸前 漂浪的旅行

  海風冷冷吹疼胸前 漂浪的旅行

  hái-hong líng-líng, tshue thiànn hing-tsîng, phiau-lōng ê lū-hîng

 • │為著女性費了半生 海面做家庭

  為著女性廢了半生 海面做家庭

  uī-tio̍h lú-sìng, huì-liáu puàn-sing, hái-bīn tsuè ka-tîng

 • │我的心情為你犧牲 你那抹分明

  我的一生為你犧牲 你哪袂分明

  guá ê it-sing, uī lí hi-sing, lí ná bē hun-bîng

 • │啊~茫茫前程 港都夜雨那抹停

  啊~茫茫前程 港都夜雨哪袂停

  ah~ bông-bông tsiân-tîng, káng-too iā-ú, ná bē thîng