分享

鼓聲若響

鼓聲若響

鼓聲若響

Kóo-siann Nā Hiáng

演唱人:新寶島康樂隊

作曲人:陳昇

作詞人:陳昇

全漢編修人: Justin Richard Leung (14) Chih-Min Chao (9) Hōe-bûn Ông (4)

全羅編修人: Chih-Min Chao (34) Justin Richard Leung (13) Ngôo Hê-bí (3)

 • │阿爸你甘也有在聽 聽到阮用心唱的歌聲

  阿爸你敢猶有咧聽 聽著阮用心唱的歌聲

 • │嘸管落雨天 或是風颱天 阮是跑江湖的藝人

  毋管落雨天 抑是風颱天 阮是走江湖的藝人

 • │阿娘你甘也有知影 阮在那外頭真正打拼

  阿娘你敢也會知影 阮佇咧外口真正拍拚

 • │不敢來耽誤 當時的詛咒 袂乎你親戚頭前嚥氣

  毋敢來耽誤 當時的咒誓 袂予你親情頭前厭氣

 • -

  -

 • │若聽到鼓聲 阮的心情較快活 攀過了一山又一嶺 演唱阮甜蜜的歌聲

  若聽著鼓聲 阮的心情較快活 盤過了一山又一嶺 演唱阮甜蜜的歌聲

 • │若聽到鼓聲 阮的心情會快活 沒料到環境的拖磨 唱出阮悲情的歌聲

  若聽著鼓聲 阮的心情會快活 無疑悟環境的拖磨 唱出阮悲情的歌聲

 • -

  -

 • │心愛的 你甘也會諒解 阮會來離開是不得已

  心愛的 你敢猶會諒解 阮會來離開是不得已

 • │三餐得要吃 不通來畏寒 想到你不敢來哭出聲

  三頓著愛食 毋通來畏寒 想著你毋敢來哭出聲

  Sann-tǹg tio̍h ài tsia̍h, m̄-thang lâi uì-kuânn, siūnn-tio̍h lí m̄-kánn lâi khàu tshut-siann

 • │若聽到鼓聲 阮的心情會快活 攀過了一山又一嶺 演唱阮甜蜜的歌聲

  若聽著鼓聲 阮的心情會快活 盤過了一山又一嶺 演唱阮甜蜜的歌聲

  Nā thiann-tio̍h kóo-siann, guán ê sim-tsîng ē khuìnn-ua̍h, puânn kuè liáu tsi̍t suann iū tsi̍t niá, ián-tshiùnn gún tinn-bi̍t ê kua-siann

 • │若有聽到鼓聲 阮的心情會沉重 搖動不情願的屁股花 全為你風流的人客兄

  若有聽著鼓聲 阮的心情會沉重 搖動不情願的尻川䫌 全為你風流的人客兄

  Nā thiann-tio̍h kóo-siann, guán ê sim-tsîng ē tîm-tāng, iô-tāng put tsîng-guān ê kha-tshng-phué, tsuân uī lí hong-liû ê lâng-kheh-hiann

 • -

  Tńg-lâi khì guá, guá un-luán ê kòo-hiong

 • │若聽到鼓聲 阮的心情就快活 拿出阮俐落的本領 演唱阮哀怨的歌聲

  若聽著鼓聲 阮的心情就快活 提出阮扭掠的本領 演唱阮哀怨的歌聲

  Nā thiann-tio̍h kóo-siann, guán ê sim-tsîng tiō khuìnn-ua̍h, the̍h-tshut gún liú-lia̍h ê pún-niá, ián-tshiùnn gún ai-uàn ê kua-siann

 • │若有聽到鼓聲 阮的心情就快活 不要當做阮風度輕浮 全望你熱情的人客兄

  若有聽著鼓聲 阮的心情就快活 毋通當做阮風度輕浮 全望你熱情的人客兄

  Nā ū thiann-tio̍h kóo-siann, guán ê sim-tsîng tiō khuìnn-ua̍h, m̄-thang tòng-tsuè gún hong-tōo khin-phû, tsuân bāng lí jia̍t-tsîng ê lâng-kheh-hiann

 • │歌聲真迷人 阮的心情是暗淡 日日夜夜在作夢 轉回去我 我溫暖的家鄉

  歌聲誠迷人 阮的心情是暗淡 日日夜夜咧做夢 轉來去我 我溫暖的故鄉

  Kua-siann tsiânn bê-lâng, guán ê sim-tsîng sī àm-tām, ji̍t-ji̍t-iā-iā leh tsuè-bāng, tńg-lâi-khì guá, guá un-luán ê kòo-hiong