分享

其實我愛你

其實我愛你

其實我愛你

Kî-si̍t guá ài lí

演唱人:江惠儀

作曲人:江惠儀

作詞人:江惠儀

全漢編修人: W.b. Chen (28)

全羅編修人: W.b. Chen (28)

 • │陪你講歸眠 看你認真的表情

  陪你講規暝 看你認真的表情

  puê lí kóng kui-mî, khuànn lí jīn-tsin ê piáu-tsîng

 • │聽到你的聲音 就感覺安心

  聽著你的聲音 就感覺安心

  thiann-tio̍h lí ê siann-im, tiō kám-kak an-sim

 • │偎在你身邊 貪戀溫暖的氣味

  倚踮你身邊 貪戀溫暖的氣味

  uá tiàm lí sin-pinn, tham-luân un-luán ê khì-bī

 • │你的心事 只有我會聽見

  你的心事 只有我會聽見

  lí ê sim-sū, tsí-ū guá ē thiann-kìnn

 • --

  .

  .

 • │其實我愛你 不敢講出口

  其實我愛你 毋敢講出喙

  kî-si̍t guá ài lí, m̄-kánn kóng tshut-tshuì

 • │假做對你不要緊 驚你起懷疑

  假做對你無要緊 驚你起懷疑

  ké-tsò tuì lí bô-iàu-kín, kiann lí khí huâi-gî

 • │越愛越不敢接近 驚自己愈撩愈深

  愈愛愈毋敢接近 驚家己愈蹽愈深

  jú ài jú m̄-kánn tsiap-kīn, kiann ka-kī jú liâu jú tshim

 • │越閃避卻愈想你

  愈閃避煞愈想你

  jú siám-pī suah jú siūnn lí

 • --

  .

  .

 • │其實我愛你 不敢講出口

  其實我愛你 毋敢講出喙

  kî-si̍t guá ài lí, m̄-kánn kóng tshut-tshuì

 • │掩蓋對你的感情 驚會失去你

  掩崁對你的感情 驚會失去你

  am-khàm tuì lí ê kám-tsîng, kiann ē sit-khì lí

 • │要笑要哭都為你 你不知道沒要緊

  欲笑欲哭攏為你 你毋知影無要緊

  beh tshiò beh khàu lóng uī lí, lí m̄ tsai-iánn bô-iàu-kín

 • │只要置你身邊

  只要佇你身邊

  tsí-iàu tī lí sin-pinn