分享

趕緊趕路

趕緊趕路

趕緊趕路

Kuánn-kín kuánn-lōo

演唱人:盪在空中

作曲人:盪在空中

作詞人:盪在空中

全漢編修人: 黃悅綺 (14) 蔡雅菁 (10)

全羅編修人: 蔡雅菁 (23)

 • │趕緊趕路 這段我和你走的路

  趕緊趕路 這段我佮你行的路

  kuánn-kín kuánn-lōo, tsit tuānn guá kah lí kiânn ê lōo

 • │趕緊趕路

  趕緊趕路

  kuánn-kín kuánn-lōo

 • -

  -

 • │思念 那日唱著歌聲的人

  思念 彼日唱歌聲的人

  su-liām, hit-ji̍t tshiùnn kua-siann ê lâng

 • │那歌聲引我 滿腹魂動的夢

  彼歌聲引阮 滿腹魂動的夢

  he kua-siann ín guá, muá-pak hûn-tāng ê bāng

 • │思念 那日擁我的人 閃色那一天

  思念 彼日擁我的人 閃爍彼一工

  su-liām, hit-ji̍t ióng guá ê lâng, siám-sih hit tsi̍t kang

 • │輕輕踏著 看踏去佗位

  輕輕踏著 看踏去佗位

  khing-khing ta̍h-tio̍h, khuànn ta̍h khì tó-uī

 • │輕輕踏著 看踏去佗位

  輕輕踏著 看踏去佗位

  khing-khing ta̍h-tio̍h, khuànn ta̍h khì tó-uī

 • │我已決定一顆堅強的心

  我已決定一粒堅強的心

  gún í kuat-tīng tsi̍t lia̍p kian-kiông ê sim

 • -

  -

 • │Soul!趕緊趕路

  Soul! 趕緊趕路

  Soul! kuánn-kín kuánn-lōo

 • -

  -

 • │思念 那日唱著歌聲的人

  思念 彼日唱歌聲的人

  su-liām, hit-ji̍t tshiùnn kua-siann ê lâng

 • │那歌聲引我 滿腹魂動的夢

  彼歌聲引我 滿腹魂動的夢

  he kua-siann ín guá, muá-pak hûn-tāng ê bāng

 • │輕輕踏著 看踏去佗位

  輕輕踏著 看踏去佗位

  khing-khing ta̍h-tio̍h, khuànn ta̍h khì tó-uī

 • │在輕輕擁我的人

  咧輕輕擁我的人

  teh khing-khing ióng guá ê lâng

 • │輕輕踏著 看踏去佗位

  輕輕踏著 看踏去佗位

  khing-khing ta̍h-tio̍h, khuànn ta̍h khì tó-uī

 • │那牽動魂動的夢

  咧牽著魂動的夢

  teh khan-tio̍h hûn-tāng ê bāng

 • │Come on

  Come on

  Come on

 • -

  -

 • │趕緊趕路 一步一步

  趕緊趕路 一步一步

  kuánn-kín kuánn-lōo, tsi̍t pōo tsi̍t pōo